Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 18Tekninen lautakunta § 18 23.01.2003

VESA JÄÄSKELÄISEN ANOMUS PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI K 1309

86/4.412/2003

TEKLA § 18

Vesa Jääskeläinen on esittänyt tekniselle lautakunnalle lähettämässään kirjeessä, että kaupunki muuttaisi Pyhäsalmen teollisuusalueen asemakaavaa meneillään olevan kaavamuutoksen yhteydessä hän omistamansa teollisuustontin korttelissa 1309 siten, että tontille mahdollistettaisiin polttoaineen myynti, huoltamo ja korjaustoiminta.

Pyhäsalmen teollisuusalueella on menossa asemakaavamuutos koskien kahden tien nimen muuttamista. Lisäksi mahdollisesti tulee vielä kaukolämpölaitoksen rakentamisen mahdollistava muutos. Jääskeläisen esittämä kaavamuutos tulisi samoissa asiakirjoissa.
Kaavamuutoksesta aiheutuisi kustannuksia kaupungille osallitumis- ja arviointisuunnitelman laatimisesta. Kustannukset ovat noin 1.000 €.
Oheistieto nro 4 karttaliite ko. alueesta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Vesa Jääskeläisen esittämään kaavamuutoksen ryhdytään, mikäli Vesa Jääskeläinen sitoutuu maksamaan kaavamuutoksesta kaupungille aiheutuvat lisäkustannukset 1.000 €.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©