Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 22Tekninen lautakunta § 22 23.01.2003

LVI-PALVELUJEN HANKINTA

80/5.550/2003

TEKLA § 22
Kirjalliset tarjouspyynnöt alan liikkeille 16.12.2002 lvi-työn ja tarvikkeiden toimitusehdoista vuodelle 2003.
Tarjoukset 08.012.2003 klo 15:00 mennessä.

Tarjousten avauspöytäkirja oheistietona nro 8.

Ehdotus:

LVI-teknikko: LVI- palvelut ja tarvikkeet hankitaan tarjouksien mukaisessa edullisuusjärjestyksessä, palvelun tarve, saatavuus ja hankintaerä huomioiden. Suuret erät ja urakkamuotoisten hankkeiden työt ja tarvikkeet hankitaan erillisten tarjousten perusteella.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy lvi-teknikon ehdotuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©