Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 23Tekninen lautakunta § 23 23.01.2003

KÄYTTÖVEDEN LAATUTUTKIMUKSET V. 2003

85/5.550/2003

TEKLA § 23
Kirjalliset tarjouspyynnöt alan liikkeille 16.12.2002, tutkimusohjelman mukaisista vesitutkimuspalvelujen hankinnasta vesilaitoksen tarpeisiin v.2003.
Tarjoukset 08.01.2003 mennessä.

Tarjousten avauspöytäkirja oheistietona nro 9.

Ehdotus:

LVI-teknikko: Valvontaohjelman mukaiset vesitutkimuspalvelut hankitaan edullisimman tarjouksen tehneeltä Haapajärven Elintarvikelaboratoriolta.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy lvi-teknikon ehdotuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©