Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 26Tekninen lautakunta § 26 23.01.2003

VESIKEMIKAALIEN HANKINTA V 2003

82/5.550/2003

TEKLA § 26
Vesilaitoksen ja jätevedenpuhdistamon tarvitsemista vesikemikaaleista on pyydetty kirjalliset tarjouspyynnöt 16.12.2003.
Tarjousten jättöaika viimeistään 08.01.2003.

Tarjousten avauspöytäkirja oheistietona nro 12.

Ehdotus:

LVI-teknikko: Tarjouksen mukaiset vesikemikaalit edullisimman tarjouksen tehneeltä Pyhäsalmen Rauta Markku Järviseltä.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy lvi-teknikon ehdotuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©