Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 31Tekninen lautakunta § 31 23.01.2003

PUUMAKSUTILITYKSEN OIKAISU UPM KYMMENELLE

100/4.461/2003

TEKLA § 31

Metsänhoitoyhdistys Pyhä-Haapa on avannut syystalvella 2001 Pyhäsalmi-Haapajärvi välisen johtolinjan. Metsänhoitoyhdistys on hakkauttanut puut ja tilittänyt korjuukustannuksilla vähennetyn puunmyyntituoton maanomistajille.

Nyt on selvinnyt, että Ojakylällä tilan Matopää Rno 9:19 puunmyyntitilitys on osoitettu Pyhäjärven kaupungille, jota on pidetty tilan omistajana, mutta tilan todellisuudessa omistaa UPM Kymmene.

Pyhäjärven kaupungin tilille on tilitetty UPM Kymmenelle kuuluvaa kantorahaa 5.220,48 €.

UPM Kymmene on esittänyt, että tekisivät mieluiden kaupungin kanssa puukaupan, jonka kantorahatulosta vähennettäisiin kaupungille virheellisesti tilitetty osuus ja loput kaupasta maksettaisiin kaupungille.

Metsänhoitoyhdistys on esittänyt metsätaloussuunnitelman mukaisesti, että suoritettaisiin harvennushakkuuna Puntarin tilalla Rno 51:6 noin 580 m3 leimikon myynti, josta on UPM Kymmenen kanssa neuvoteltu markkinahintainen tarjous.

Puntarin tilaa on kerran tarjottu harvennushakkuukohteeksi, mutta silloin se ei kiinnostanut puunostajia. Aloittamalla hakkuu nyt Puntarissa, voi olla, että loppuosakin kiinnostaa puunostajia.

Oheismateriaali nro 17 Korvauslaskelma.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy UPM Kymmenelle kuuluvan tilitysoikaisun puukauppana Puntarista harvennushakkuna neuvotellulla hinnalla.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©