Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 32Tekninen lautakunta § 32 23.01.2003

TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET

91/0.014/2003

TEKLA § 32
Asuntosihteerin asukasvalintojen hyväksymispäätös 19.12.2002 § 11:
- Hyväksytty asukasvalintatoimikunnan 19.12.2002 § 11 tekemät asukasvalinnat.

Teknisen johtajan hankintapäätös 2.12.2002 § 8:
- Hankittu työpajalle käytetty hiomakone edullisimman tarjouksen tehneeltä CNC-team Oy:ltä hintaan 7 990 €, alv 0 %.

Teknisen johtajan hankintapäätös 2.12.2002 § 9:
- Valittu kaupungin sähkön toimittajaksi kaudelle 2003 - 2004 Vattenfall Sähkönmyynti Oy. Suoritetussa tarjousten vertailussa on Vattenfall Sähkönmyynti Oy edullisin. Lisäksi sopimusta jatkettaessa Vattenfall Sähkönmyynti Oy:n kanssa ei jouduta suorittamaan mittareiden lukemismaksua, joka on käyrämitatuissa kohteissa 25 €/kpl. Kyseisiä kohteita on kaupungilla 104 kpl. Lisäksi Vattenfall Sähkönmyynti Oy on luvannut 2,5 % alennuksen käyrämitattujen kohteiden sähkönkulutuksesta, mikäli laskutus suoritetaan kerran vuodessa. Yhteensä etuus on n. 4 600 € kahden vuoden aikana.

Teknisen johtajan vakuuspäätös 9.12.2002 § 14:
- Hyväksytty TAC Finland Oy:n jättämä Credietverzekering Maatschhappij N.V. suomen sivuliikkeen myöntämä terveyskeskuksen keittiön automaatiourakan takuuajanvakuus. Vakuus on suuruudeltaan 280 €. Vakuus on voimassa 6.12.2004. Vakuus on urakkasopimuksen mukainen. Samalla päätöksellä palautetaan TAC Finland Oy:n saman urakan rakennusaikainen vakuus suuruudeltaan 559,99 €.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Merkitään tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©