Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 35


Edellinen asia | Seuraava asia

Tekninen lautakunta § 35 23.01.2003

KIINNITYKSEN HALTIJAN SUOSTUMUS MAAKAUPPAAN/KERTTU KOMU

107/0.091/2003

TEKLA § 35

Kerttu Komu pyytää tekniselle lautakunnalle 10.1.2003 lähettämässään kirjeessä lupaa myydä sisarelleen Riitta Anneli Kähärälle omistamastaan Vierimaa-nimisestä tilasta RN:o 52:31 Pyhäjärven kaupungin Pyhäjärven kylästä n. 2.000 m2:n suuruisen määräalan. Samalla hän myös hakee suostumusta kiinnityksen vapauttamiseksi ko. määräalan osalta. Tilan kokonaispinta-ala on 4.640 m2.

Myytävä määräala on tällä hetkellä vuokralla Riitta Kähärällä.

Kerttu Komulla on 27.6.1988 Pyhäjärven kaupungin kautta myönnettyä peruskorjauslainaa jäljellä. Lainasta ei ole rästissä olevia maksuja.

Jäljelle jäävä vakuus on riittävä lainamäärään nähden.

Pyhäjärven kaupungin on kiinnityksen haltijana annettava lupa maakaupalle ja kiinnityksen vapauttamiselle ko. määräalan osalta.

Ehdotus:

Asuntosihteeri: Myönnetään Kerttu Komulle lupa myydä omistamastaan Vierimaa-nimisestä tilasta RN:o 52:31 n. 2.000 m2 suuruinen määräala sisarelleen Riitta Kähärälle ja hakea kiinnityksen purkamista ko.määräalan osalta. Kantatilaan jää kaupungille kiinnitys lainan vakuudeksi.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta hyväksyy asuntosihteerin ehdotuksen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©