Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 4Tekninen lautakunta § 4 23.01.2003

PÄÄVASTUUALUE-ESIMIESTEN MUUTOS

63/0.012/2003

TEKLA § 4

Teknisessä toimessa päävastuualueiden esimiesten osalta on tapahtunut ja on tapahtumassa muutoksia, jotka on hyvä muuttaa jo tässä vaiheessa, jotta saadaan selvä vastuunjako.

Maanmittausteknikko Jorma valkama on muuttanut toisen työnantajan palvelukseen ja hänen tilalleen ei ole otettu henkilöä.

LVI-teknikko Matti Niemi on siirtymässä 1.2.2003 lukien osa-aikaeläkkeelle. Hän on töissä 62 % työajasta. Todennäköisesti hän joutuu ottamaan myös lomarahan vapaana, ettei määrätty ansiotaso ylity. Tällaisessa tapauksessa Matti Niemi on poissa lomineen lähes puolet työajasta. Ollessaan eläkkeellä (kaksi päivää viikossa) ei voi olla vastuussa varsinaisesta toiminnasta.

Talousarviossa on lisäksi työpajan osalta päävastuualue-esimieheksi merkitty Antti Taskinen. Antti Taskinen ei ole kaupungin palveluksessa, vaan häneltä ostetaan työpajan vetäjän palvelut.

Teknisen toimen organisaatio on nyt niin pieni, että ei ole vaihtoehtoja, keitä voitaisiin nimittää päävastuualue-esimiehiksi kuin teknisen johtajan.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää muuttaa vastuualue-esimiesten nimiä seuraavasti:

Tekninen johtaja Veijo Vuopio nimetään seuraavien vastuualueiden esimieheksi:

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti lisäyksellä, että kyseisen ratkaisun tulee olla tilapäinen. Henkilökysymykseen palataan sen jälkeen kun valtuusto on päättänyt kaukolämmön rakentamisesta.©