Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 5Tekninen lautakunta § 5 23.01.2003

LASKUJEN VASTAANOTTO JA HYVÄKSYMINEN

54/0.012/2003

TEKLA § 5
Vuonna 2002 laskujen vastaanottajina ovat toimineet ne henkilöt, jotka todellisuudessa ovat tavaran tai palvelun vastaanottaneet. Laskun hyväksyjänä on toiminut ao. päävastuualueen esimies lautakunnan päätöksen perusteella.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että laskujen hyväksymisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

Vastuualue hyväksyjä

hallinto ja toimisto toimistosihteeri
asumispalvelut asuntosihteeri
kiinteistöhuolto (ei siivous) rakennusmestari
siivous ja ruokapalvelut siivous- ja ruokahuoltopäällikkö
liikelaitokset tekninen johtaja
kaavatiestö ja yleiset alueet rakennusmestari
kaavoitus ja mittaus, yksityistiet tekninen johtaja
maa- ja metsätilat, ulkoilu- ja liikunta-
alueet, jätehuolto rakennusmestari
työpaja tekninen johtaja
uimahalli tekninen johtaja
palo- ja pelastustoimi palopäällikkö tai
palotarkastaja

Tekninen johtaja hyväksyy ne laskut, joita vastuualue-esimiehet eivät voi hyväksyä. Investointien laskut hyväksyy tekninen johtaja.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©