Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 6Tekninen lautakunta § 6 23.01.2003

TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSVALTA HANKINNOISSA JA URAKOISSA

51/0.020/2003

TEKLA § 6
Teknisen toimen johtosäännön 13 §:n mukaisesti tekninen johtaja päättää suunnittelu-, urakka- ja hankintasopimuksista teknisen lautakunnan vahvistamaan määrään saakka. Ko. sopimuksia koskevat päätökset tuodaan lautakunnalle tiedoksi seuraavaan kokoukseen.

Vuonna 2002 teknisen johtajan päätösvalta on ollut urakoissa 25 200 €, hankinnoissa 16 800 € ja suunnittelusopimuksissa 8 500 €. Tarjoukset on liitetty päätöksen liitteeksi.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että teknisen johtajan päätösvalta urakoissa on 30.000 €, hankinnoissa 20.000 € ja suunnittelusopimuksissa 10.000 €. Tarjoukset on liitettävä päätöksen liitteeksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©