Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 7Tekninen lautakunta § 7 23.01.2003

PÄÄVASTUUALUE-ESIMIESTEN OIKEUS PÄÄTTÄÄ URAKOISTA JA HANKINNOISTA

55/0.012/2003

TEKLA § 7

Teknisen toimen johtosäännön 12 §:n mukaisesti päävastuualueen esimiehellä on oikeus päättää urakoista ja hankinnoista lautakunnan vahvistamaan määrään saakka. Ko. päätökset tuodaan lautakunnalle seuraavaan kokoukseen.

Vuonna 2002 ko. markkamäärä on ollut 8 400 €.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta päättää, että päävastuualue-esimiehillä on päätösoikeus urakoiden ja hankintojen osalta 10 000 € saakka. Tarjoukset on liitettävä päätökseen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©