Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 8Tekninen lautakunta § 8 23.01.2003

LVI-TEKNIKKO MATTI NIEMEN OSA-AIKAELÄKE

99/0.022/2003

TEKLA § 8
Kuntien eläkevakuutus on myöntänyt LVI-teknikko Matti Niemelle osa-aikaeläkkeen 1.2.2003 alkaen toistaiseksi.

Viikottainen työaika jakautuu suhteessa 60 % : 40 %, jolloin työpäiviä viikossa on 3 maanantaista keskiviikkoon ja työstä poissaolopäiviä on 2 eli torstai- ja perjantaipäivät.

Ehdotus:

Tekninen johtaja:Hyväksytään Matti Niemen siirtyminen osa-aikaeläkkeelle 1.2.2003 alkaen.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©