Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta | Pöytäkirja 23.01.2003

Tekninen lautakunta
Kokous 23.01.2003 / Pykälä 9Tekninen lautakunta § 9 23.01.2003

LASKENTASIHTEERI EINE HAUTAKOSKEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS

52/0.021/2003

TEKLA § 9

Laskentasihteeri Eine Hautakoski anoo vuorotteluvapaata 1.6.2003 – 31.8.2004 väliselle ajalle siten, että vapaat muodostuvat kahdesta
kolmen kuukauden jaksosta. Ensimmäinen jakso on 1.6. – 31.8.2003 ja toinen jakso 1.6. – 31.8.2004. Vuorotteluvapaan myöntää tekninen lautakunta.

Vuorotteluvapaa perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen ja on harkinnanvarainen. Työntekijälle ei makseta palkkaa vapaan ajalta, vaan hän saa työvoimatoimistosta korvauksen. Työnantajan on otettava työvoimatoimiston kautta sijainen vapaan ajaksi joko suoraan ko. työtehtäviin tai joihinkin muihin toimialueen töihin, mikäli varsinainen sijaisuus hoidetaan sisäisin järjestelyin.

Laki vuorotteluvapaasta on tällä hetkellä voimassa 31.12.2007 saakka.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta myöntää vuorotteluvapaata Eine Hautakoskelle ajalle 1.6. – 31.8.2003 ja 1.6. – 31.8.2004. Sijaisuus hoidetaan ottamalla työvoimatoimiston kautta työtön työnhakija ko. ajalle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©