Poistuminen | Toimielimet | Tekninen lautakunta

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 23.01.2003


 Pykälä   Otsikko
  1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2003
  2 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ESITYSLISTOJEN LÄHETTÄMINEN LEHDISTÖLLE
  3 TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄOLO
  4 PÄÄVASTUUALUE-ESIMIESTEN MUUTOS
  5 LASKUJEN VASTAANOTTO JA HYVÄKSYMINEN
  6 TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSVALTA HANKINNOISSA JA URAKOISSA
  7 PÄÄVASTUUALUE-ESIMIESTEN OIKEUS PÄÄTTÄÄ URAKOISTA JA HANKINNOISTA
  8 LVI-TEKNIKKO MATTI NIEMEN OSA-AIKAELÄKE
  9 LASKENTASIHTEERI EINE HAUTAKOSKEN VUOROTTELUVAPAA-ANOMUS
  10 RAKENNUSKAAVATEIDEN PERUSPARANNUSSUUNNITELMAT
  11 SOLLEIKON YKSITYISTIEN TIEKUNNAN ANOMUS
  12 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN
  13 KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN SUUNNITTELU JA TOIMINTAMALLIN SELVITTÄMINEN
  14 ASEMAKAAVAN MUUTOS TEOLLISUUSALUEELLA K 1307 T6/KAUKOLÄMPÖLAITOKSEN RAKENTAMINEN
  15 JÄTEVEDENPUHDISTAMON III-VAIHEEN PERUSKORJAUKSEN VASTAANOTTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA
  16 TEKNISEN TOIMEN KIINTEISTÖN KÄYTTÖTARKOITUKSEN SELVITTÄMINEN
  17 RAKENNUSMESTARIN MÄÄRÄAIKAINEN TOIMI 31.1.2004 SAAKKA
  18 VESA JÄÄSKELÄISEN ANOMUS PYHÄSALMEN ASEMAKAAVAN MUUTTAMISEKSI K 1309
  19 TYÖPAJAN JA LEIJONA PUU OY:N TOIMITILOJEN JÄRJESTELYT
  20 VUODEN 2003 TALOUSARVION VAHVISTAMINEN
  21 ILMANVAIHTOSUODATTIMIEN HANKINTA
  22 LVI-PALVELUJEN HANKINTA
  23 KÄYTTÖVEDEN LAATUTUTKIMUKSET V. 2003
  24 SÄHKÖASENNUSPALVELUJEN HANKINTA
  25 VESIMITTAREIDEN HANKINTA V. 2003
  26 VESIKEMIKAALIEN HANKINTA V 2003
  27 ÖLJYJEN HANKINTA V.2003
  28 RAKENTAMISESSA JA KUNNOSSAPIDOSSA TARVITTAVAT TYÖKONEET 2003
  29 RAKENTAMISEEN JA KUNNOSSAPITOON TARVITTAVAT MAA-AINEKSET VUODELLE 2003
  30 RAKENNUSTARVIKETARJOUKSET VUODELLE 2003
  31 PUUMAKSUTILITYKSEN OIKAISU UPM KYMMENELLE
  32 TIEDOKSISAATOT JA TOIMENPITEET
  33 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT
  34 KAAVA-ALUEEN PUUKAUPAT TIENVARSIKAUPPANA
  35 KIINNITYKSEN HALTIJAN SUOSTUMUS MAAKAUPPAAN/KERTTU KOMU

 Osallistuja  Tehtävä
  Kärkkäinen ErkkiPuheenjohtaja
  Hyvönen OlliVarapuheenjohtaja
  Korhola KaisaJäsen
  Koskela AnteroJäsen
  Löytynoja RakelJäsen
  Nurminen AnttiJäsen
  Ryhänen TeuvoJäsen
  Puotiniemi Seija
  Nissinen TeroKaupunginjohtaja
  Vuopio VeijoTekninen johtaja
  Tanttu MattiRakennusmestari


©