Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 10.08.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 10.08.2009 / Pykälä 218Kaupunginhallitus
§ 218
10.08.2009

VALITUS KAUPUNGIN PÄIVYSTÄVÄN ELÄINLÄÄKÄRIN TOIMINNASTA

1479/0.051/2009

KHALL § 218

Arto Niskanen on tehnyt valituksen kaupungin päivystävän eläinlääkärin toiminnasta koskien omistamansa suomenhevostamman

varsomista ja varsomisen yhteydessä saamatta jääneestä eläinlääkärin hoidosta. Kyseisenä ajankohtana päivystysvuoro oli Haapajärvellä. Eläinlääkäripäivystyksestä on voimassa kuntien välinen päivystyssopimus.

Valitus on oheismateriaalina nro 17.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Asia lähetetään perusturvalautakunnan valmisteltavaksi ja samalla Haapajärven kaupunkia pyydetään osaltaan hankkimaan vastineet ja selvitykset asiasta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

©