Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 10.08.2009

Kaupunginhallitus
Kokous 10.08.2009 / Pykälä 221Kaupunginhallitus
§ 221
10.08.2009

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 3.6.-1.7.2009

1293/0.012/2009

KHALL § 221

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 19.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

©