Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Esityslista 29.09.2009

Kaupunginhallitus
Esityslista 29.09.2009 / Asia 1


Edellinen asia | Seuraava asia

Kaupunginhallitus
 
29.09.2009

1

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNTEEN TUKIPALVELUYKSIKÖN PERUSTAMINEN

685/0.011/2007

KHALL

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ohjausryhmässä on päätetty (ohry 19.1.2009 § 2), että tukipalvelut järjestetään niin, että kirjanpito-, laskutus/reskontran ja palkkalaskennan tehtävät ja atk-palvelut järjestetään peruspalvelukuntayhtymä Selänteen tulosyksikkönä 1.1.2010 alkaen. Ruoka- ja siivouspalveluiden valmistelua päätettiin tuolloin jatkaa vuoden 2009 loppuun saakka.

Ppky Selänteen hyväksytyn organisaatiorakenteen mukaisesti tukipalveluyksikkö on Selänteen hallituksen alainen tulosyksikkö, jota johtaa Selänteen talous-ja henkilöstöjohtaja. Tukipalveluiden järjestämissuunnitelmaa on valmisteltu Juha Uusivirran johdolla yhdessä kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palveluiden työntekijöiden kanssa.

Tukipalveluiden järjestämissuunnitelma on käsitelty Selänteen johtoryhmässä 16.9.2010. Johtoryhmän yhteinen ehdotus oli, että Selänteen talous- ja henkilöstöhallinnon ja atk-palvelut siirretään uuteen tukipalveluiden yksikköön, joka aloittaa toimintansa 1.1.2010. Yksikölle hankitaan talous-ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmä Selänteen ja kuntien tarpeisiin, mutta kunnat siirtyvät järjestelmän käyttäjiksi ja siirtävät tukipalveluidensa järjestämisen yksikköön asteittain joko 1.1.2010 tai 1.1.2011alkaen. Kunnat tekevät siirtymisestä omat päätöksensä.

Kuntayhtymähallitus on käsitellyt tukipalveluyksikön perustamista ja tietojärjestelmähankintoja kokouksessaan 24.9.2008 Reisjärvellä. Kokouksessa päätettiin, että peruskunnat käsittelevät perustamissuunnitelman vielä kaupungin-/kunnanhallituksissaan. Keskeisiä kysymyksiä tuolloin ovat:

1. henkilöstön mitoitus

2. siirtyvä henkilöstö

3. aloitetaanko 1.1.2010 pelkästään Selänteen talous-ja henkilös- töhallinnolla

4. millä aikataululla peruskuntien talous-ja henkilöstöhallinnot lii-
tetään Selänteen tukipalveluyksikköön ja voiko kunnilla olla
tässä suhteessa erilaiset aikataulut

5. taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon toimipisteiden sijainnit

Mikäli tukipalveluyksikön toiminta käynnistetään siten, että 1.1.2010 tuotetaan vain Selänteen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palvelut tarvitaan tukipalveluyksikköön henkilökuntaa seuraavasti:

- taloushallinto 3 hlö:ä

- henkilöstöhallinto 3 hlö:ä

- ATK-palvelut 3 hlö:ä

Oheismateriaalina nro 1 tukipalveluyksikön perustamissunnitelma.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan kuntayhtymähallitukselle, että

 

1. suunnitellun tukipalveluyksikön toiminta pitäisi käynnistää asteittain siten, että ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2010 alkaen järjesteään vain Selänteen talous- ja henkilöstöhallinnon sekä atk-palvelut ja että peruskunnat siirtyvät järjestelmän käyttäjiksi 1.1.2011

2. Selänteen kuntien yhteisesti sopiessa, tukipalveluyksikkö voidaan sijoittaa Pyhäjärven kaupunkiin. Kaupunki osoittaa tarkoitukseen toimitilat.

3. siitymävaiheessa 1.1.2010 kaikkien kuntien koko talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstö siirretään Selänteen palvelukseen ja että siirymävaiheen ajaksi peruskuntien talous- ja henkilöstöhallinnontehtäviin jääville henkilöille myönnetään virka- /työvapau s siirtymäajaksi

Kaupunpunginhallitus päättää, että Pyhäjärven kaupungin aikataulu hankittavan Selänteen tietojärjestelmän käyttäjänä on seuraava:

1. Pyhäjärven kaupunki siirtyy Selänteen tietojärjestelämän käyttäjäksi 1.1.2011.

Päätös:
Edellinen asia | Seuraava asia©