Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 02.09.2003

Koululautakunta
Kokous 02.09.2003 / Pykälä 88Koululautakunta § 88 02.09.2003

KOULULAISKULJETUSTEN JÄRJESTÄMINEN NIINIMÄKI-SÄRKIPERÄ SUUNNALTA

400/3.334/2003

KOULULTK § 88

Niinimäki-Särkiperä suunnasta tulevat oppilaat eivät ehdi kouluun klo 8.30 alkaville tunneille. Rytkösen liikenteen vuoro saapuu koululle klo 8.45. Salmen kouluun em. vuoroilla tulee n. 20 oppilasta ja lisäksi lukiolaisia.

Aikanaan, kun tiistaipäivien myöhästetyt (klo 16.00 lähteneet) vuorot lopetettiin ja siirryttiin jokaisena arkipäivänä samaan aikaan tapahtuviin paluukuljetuksiin, voitiin tehdä sillä edellytyksellä, että jokaisella oppilaalla on mahdollisuus päästä aamulla kouluun klo 8.30. Näin oppitunnit on voitu sijoitaa klo 8.30 - 15 väliselle ajalle, perjantaisin klo 8.30 - 14.00. Pejantain tunti klo 14 - 15 tarvitaan Salmen koulussa jälki-istuntoihin, rästikokeisiin (poissaolot), sanakokeisiin, tukiopetukseen jne. Lukiossa ko. tunti käytetään normaaliin opetukseen.

Oppilaan tulee ehtiä kouluun tunnin alkaessa. Esim. jo n.20 min. myöhästyminen kerran viikossa tekee lukuvuodessa 19 oppituntia! Oheisamateriaali nro 4.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja (oto): Koululautakunta päättää esittää liikennöitsijä Rytköselle ja edelleen Oulun lääninhallitukselle, että linjavuoroa, joka saapuu Pyhäsalmeen koulupäivinä klo 8.45 voisi aikaistaa 15 min, niin yläasteen ja lukion oppilaat ehtisivät tunneille.

Päätös:

Markku Kärkkäinen esitti, ettei aikataulumuutosta esitetä. Eija Kärkkäinen ja Minna Kokkonen kannattivat.

Koska oli tehty sivistysjohtajan esityksestä poikkeava kannatettu esitys, puheenjohtaja totesi, että asiasta suoritetaan äänestys. Ne jotka kannattavat esittelijän ehdotusta sanovat ”jaa” ja jotka kannattavat Markku Kärkkäisen esitysta sanovat ”ei”. Äänestystapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 0 ”jaa” ääntä ja 7 ”ei” ääntä (Markku Kärkkäinen, Esko Särkioja, Mauri Kärkkäinen, Minna Kokkonen, Eija Kärkkäinen, Heikki Pylväs, Raija Miettinen).

Äänestyksen tulokseen 0:7 viitaten puheenjohtaja totesi Markku Kärkkäisen esityksen tulleen koululautakunnan päätökseksi.©