Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 02.09.2003

Koululautakunta
Kokous 02.09.2003 / Pykälä 92Koululautakunta § 92 02.09.2003

KOULUNKÄYNTIOIKEUS / DANIEL VÅG

166/3.332/2003

KOULULTK § 92

Mirjam Våg pyytää 8.8.2003 päivätyssä kirjeessään, että heidän poikansa Daniel Våg saisi oikeuden käydä koulua Hiidenkylän koulussa. Danielin lähikoulu on Rannankylän koulu.

Selvennykseksi mainittakoon, että lähikoululla ei tarkoiteta opetustoimen säädöksissä maantieteellisesti lähintä koulua, vaan sitä koulua, jonka oppilaaksiottoalueeseen oppilas kuuluu. Osoitteensa puolesta Daniel Våg on siis Rannankylän koulun oppilas.

Lisäksi Mirjam Våg anoo pojalleen koulukuljetusta taksilla Hiidenkylän kouluun.

Säädösten mukaan esikoululaisille ei tarvitsisi lainkaan järjestää kuljetusta, mutta Pyhäjärven kaupunki on kustantanut kyydin lähikouluun myös heille. Peruskoululain 32 §:n mukaan muuhun kuin lähikouluun lapsensa haluavat vanhemmat voidaan velvoittaa vastaamaan syntyneistä kuljetuskustannuksista itse.

Mirjam Vågin lähettämä kirje on esityslistan oheismateriaalina nro 5.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja (oto): Koululautakunta myöntää Daniel Vågille oikeuden käydä Hiidenkylän koulua.

Huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (Perusopetuslaki 32 §).

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©