Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 02.09.2003

Koululautakunta
Kokous 02.09.2003 / Pykälä 93Koululautakunta § 93 02.09.2003

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

5/0.014/2003

KOULULTK § 93

- Valtiokonttorin ilmoitus pysyvän eläkkeen myöntämisestä peruskoulun luokanopettaja Maija Torviselle 1.8.2003 alkaen.

- Koulunjohtajien/rehtoreiden viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.-26.8.003. Oheismateriaali nro 6.

- Sivistysjohtajan viranhaltijapäätökset ajalta 1.7.2003-26.8.2003. Oheismateriaali nro 7.

- Siivous- ja ruokahuoltopäällikkö Helena Salo on laatinut koulujen ruokalistan lukuvuodelle 2003 - 2004. Oheismateriaali nro 8.

- Jokilaaksojen musiikkiopiston tilinpäätös ja arviointikertomus vuodelta 2002.

- Valtiokonttori on vahvistanut 23.6.2003 vuoden 2004 kokonaiseläkemaksuprosentiksi 27,23 %-yksikköä.

Ehdotus:

Sivistysjohtaja (oto): Saatetaan koululautakunnalle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©