Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 25.01.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 25.01.2011 / Pykälä 1


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 1
25.01.2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN TYÖOHJELMA VUODELLE 2011

354/00.02.02/2011

TARKLTK § 1

Tarkastuslautakunnan tehtävistä säädetään Kuntalain 71 ja 75 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännön 48 (kvalt 25.1.2010 § 2) §:ssä.

Tarkastuslautakunnan on tehtäviensä suorittamista varten tarkoituksenmukaista laatia itselleen vuosittainen työohjelma.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta keskustelee vuoden 2011 työohjelman sisällöstä ja laatimisesta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta keskusteli työohjelmasta ja päätti työohjelmansa vuodelle 2011.

Tarkastuslautakunnan päätös 21.1.2010 § 3 toimialakohtaisesta tehtäväjaosta jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2010-2012 on voimassa muutoksella, että lomituspalvelut ovat siirtyneet Reisjärven kunnan hoidettavaksi 1.1.2011 alkaen. 


Edellinen asia | Seuraava asia©