Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.08.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 25.08.2003 / Pykälä 130Kaupunginvaltuusto § 91 26.05.2003
Kaupunginhallitus § 285 16.06.2003
Kaupunginhallitus § 356 18.08.2003
Kaupunginvaltuusto § 130 25.08.2003

KELLOPOLUN TIEN KORJAUS- VALTUUTETTU JARMO HALOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

428/4.431/2003

KVALT § 91

Valtuutettu Jarmo Halonen esittää suullisessa aloitteessaan Kellopolun korjausta.

KHALL § 285

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään teknisen toimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 356

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee aloitteen käsittelyvaiheen tiedokseen.

Saatetaan kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 130

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©