Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.08.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 25.08.2003 / Pykälä 131Kaupunginvaltuusto § 14 10.02.2003
Kaupunginhallitus § 110 03.03.2003
Tekninen lautakunta § 73 15.05.2003
Kaupunginhallitus § 250 02.06.2003
Kaupunginvaltuusto § 131 25.08.2003

KAUPUNGIN KOHISEVAN JA PITKÄKANKAAN VEDENOTTAMOIDEN VARAVOIMAJÄRJESTELYT- VALTUUTETTU ILPO KARVOSEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

210/5.551/2003

KVALT § 14

Valtuutettu Ilpo Karvonen teki kirjallisen aloitteen Kohisevan ja Pitkäkankaan vedenottamoiden varavoimajärjestelyjen selvittämisestä teknisen toimen toimesta.

Molemmat vedenottamot sijaitsevat pitkien sähkölinjojen päässä ja sähkökatkon sattuessa esim. Kohisevan vedenottamon pysähtyessä suuri alue jää ilman vedenjakelua. Nykyaikana, jolloin toimivaa vesi- , viemäri- ja sähkönjakelu on välttämättömyys myös kotitalouksille, yrityksille ja maataloudelle ja yhdenkin päivän jakelukatkos aiheuttaa taloudellisia menetyksiä yrityksille ja maataloudelle, ei ole kohtuutonta vaatimus, että kaupungin vesilaitos järjestäisi vedenottamoille agrikaatit.

Kirjallinen aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 3.

KHALL § 110

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 73

Sähkönjakelun varmuudesta Pyhäjärven kaupungin osalta. Heidän mielestään Pyhäjärvi on kokonaisuudessaan erittäin varmistettu sähkön saannin suhteen. Tosin Vattefall kyllä myönsi, että vian sattuessa väkisinkin tulee muutaman tunnin katkos, ennenkuin on saatu kytkennät suoritettua toiselta käsin.

Kaupunkiin on hyvä hankkia esim. yksi siirrettävä varavoimalaite. Teholtaan 102 kVA äänieristetyllä kopilla , Deuzin vesijäähdytteinen dieselmoottori ilman kujetustraileria maksaa n. 13.000 € , alv 0 %. Traileri maksaa n. 2000 € lisää.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta toteaa, että siirrettävä varavoimalaitos on varmasti tarpeellinen turvaamaan vedenottamoiden sekä muiden laitosten sähkö saannin poikkeustilanteissa. Hankintaan palataan vuoden 2004 talousarvion yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 250

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asiaan palataan vuoden 2004 talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 131

Oheismateriaali nro 18.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©