Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.08.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 25.08.2003 / Pykälä 132Kaupunginvaltuusto § 17 10.02.2003
Kaupunginhallitus § 113 03.03.2003
Tekninen lautakunta § 74 15.05.2003
Kaupunginhallitus § 251 02.06.2003
Kaupunginvaltuusto § 132 25.08.2003

LISÄVEDENOTTAMO PITKÄKANKAALLE - VALTUUTETTU ESKO SÄRKIOJAN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

213/5.551/2003

KVALT § 17

Valtuutettu Esko Särkioja esitti suullisessa aloitteessaan selvittäväksi lisävedenottamon perustamistarpeen Pitkäkankaalle.

KHALL § 113

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 74

Vedensaannin turvaamiseksi on tarpeen rakentaa lisävedenottamo sekä pitkällekankaalle että Kohisevalle. Kohisevalla on tällä hetkellä suurempi tarve vedenottamon rakentamiseen kuin Pitkälläkankaalla.

Kohisevan alueella on kahdesta paikasta tehty koepumppaukset, mutta vielä ei ole saatu maanomistajilta vastausta tarkempien tutkimuksien tekemiseen.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että molempiin vedenottamoihin on tarpeellinen rakentaa lisävedenottamo, mutta tällä hetkellä on Kohisevan alueen lisävedenottamo kiireellisempi kuin Pitkänkankaan.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 251Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asian tietoonsa saatetuksi. Asiaan palataan vuoden 2004 talousarvion ja vuosien 2005-2006 taloussuunnilteman valmistelun yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 132

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©