Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.08.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 25.08.2003 / Pykälä 134Kaupunginvaltuusto § 79 28.04.2003
Kaupunginhallitus § 230 19.05.2003
Tekninen lautakunta § 84 17.07.2003
Kaupunginhallitus § 359 18.08.2003
Kaupunginvaltuusto § 134 25.08.2003

KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄN SAAMINEN VÄLILLE PYHÄSALMI - EMOLAHTI - KESKUSTAN VALTUUSTORYHMÄN KIRJALLINEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

378/4.431/2003

KVALT § 79

Suomen Keskustan valtuustoryhmä esittää kirjallisessa aloitteessaan kevyenliikenteen väylän saamista välille Pyhäsalmi – Emolahti. Perusteluna tienvarren lapsiperheet ja vilkas lomaliikenne.

Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 13.

KHALL § 230

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään aloite teknisen lautakunnan valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

TEKLA § 84

Asiasta on tehty esitys Tiepiirille ainakin kahdesti. Se oli myös esillä keskusteluissa keväällä, kun tiejohtaja oli kaupungin vieraana.

Asian toteutuksen siirtyminen on kiinni tiepiirin rahoituksesta, jota tiejohtajan mukaan on leikattu jatkuvasti.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että asia esitettäisiin uudelleen tiepiiriin.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 359

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään teknisen lautakunnan ehdotuksen mukaisesti esitettäväksi tiepiiriin.

Aloite todetaan loppuunkäsitellyksi.

Annetaan tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 134

Oheismateriaali nro 19.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©