Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginvaltuusto | Pöytäkirja 25.08.2003

Kaupunginvaltuusto
Kokous 25.08.2003 / Pykälä 136Kaupunginvaltuusto § 92 26.05.2003
Kaupunginhallitus § 282 16.06.2003
Kaupunginhallitus § 361 18.08.2003
Kaupunginvaltuusto § 136 25.08.2003

KOMUJÄRVEN VEDEN KUNNOSTUS- VALTUUTETTU TAUNO VUOHTONIEMEN KIRJALLINEN VALTUUSTOALOITE - TIEDOKSISAATTO

429/1.122/2003

KVALT § 92

Valtuutettu Tauno Vuohtoniemi esittää kirjallisessa valtuustoaloitteessaan että kun Komujärvessä ryhdytään vedenkunnostustoimiin tarvittavien vesioikeuden lupien hakijana toimisi Pyhäjärven kaupunki.

Kirjallinen aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 17.

KHALL § 282

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Lähetetään teknisen toimen valmisteltavaksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 361

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus merkitsee asian tämänhetkisen käsittelyvaiheen tiedokseen.

Tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

KVALT § 136

Oheismateriaali nro 21.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©