Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 22.02.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 22.02.2011 / Pykälä 6
Tarkastuslautakunta
§ 6
22.02.2011

TALOUSARVION 2010 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / TARKASTUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN VAHVISTAMINEN

320/02.02.02/2011

TARKLTK § 6

Kaupunginvaltuusto on 13.12.2010 § 95 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2011 ja taloussuunnitelman vuosille 2012-2013.

Kaupunginhallitus on 20.12.2010 § 292 pannut täytäntöön ko. kaupunginvaltuuston päätöksen. Kaupunginhallitus on 24.1.2011 § 17 antanut täytäntöönpanosta erilliset ohjeet hallintokunnille.

Oheismateriaalina nro 2

- kaupunginhallituksen pöytäkirjaote 24.1.2011 § 17

- sivu 53 talousarviokirjasta 2011, käyttötaloussuunnitelma.

Oheismateriaalina nro 3

- tarkastuslautakunnan vuoden 2011 talousarvion kustannuspaikkajaottelu.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja seuraa sen noudattamista toimialueilla.

Tarkastuslautakunta vahvistaa oheismateriaalin mukaisen vuoden 2011 talousarvion käyttötalouden osalta.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  

©