Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 04.05.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 04.05.2011 / Pykälä 15


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 3
25.01.2011
Tarkastuslautakunta
§ 9
15.04.2011
Tarkastuslautakunta
§ 12
19.04.2011
Tarkastuslautakunta
§ 14
28.04.2011
Tarkastuslautakunta
§ 15
04.05.2011

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2010

352/02.02.01/2011

TARKLTK § 3

Kuntalain 71 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee antaa kaupunginvaltuustolle arviointikertomus, jossa sen on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Tarkastuslautakunta käynnistää arviointikertomuksen laatimisen lautakunnan jäsenten vastuualueiltaan hankkimiensa aineistojen pohjalta.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta käy yleiskeskustelun vuoden 2010 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

Päätös:

Tarkastuslautakunta kävi yleiskeskustelun vuoden 2010 arviointikertomuksen laatimisaikataulusta ja -tavasta.

Tarkastuslautakunnan jäsenet toimittavat toimialakohtaiset aineistot sihteerille 8.4.2011 mennessä.

 

TARKLTK § 9

Kaupunginhallitus on käsitellyt vuoden 2010 tilinpäätöksen 31.3.2011 § 97.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2010.

Päätös:

Tarkastuslautakunta aloitti arviointikertomuksen laatimisen vuodelta 2010.

 

TARKLTK § 12

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

TARKLTK § 14

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

Taimi Nurminen oli poistuneena kokouksesta klo 9.00-10.30 laadittaessa arviointikertomusta vesi- ja viemärilaitoksen sekä kaukolämpölaitoksen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Asko Kauranen oli poistuneena kokouksesta klo 11.30-14.20 laadittaessa arviointikertomusta Pyhäjärven Kehitys Oy:n ja Kiinteistö Oy Rillankiven osalta hallintolain 28 §:n 5 kohdan perusteella.

Marja-Leena Våg oli poistuneena kokouksesta klo 13.00-1315 laadittaessa arviointikertomusta Elävä Pyhäsalmi -hankkeen osalta hallintolain 28 §:n 1 kohdan perusteella.

Pöytäkirjantarkastajana tämän asian kohdalla Elävä Pyhäsalmi -hankkeen osalta Taimi Nurminen.

 

TARKLTK § 15

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

Päätös:

Tarkastuslautakunta jatkoi arviointikertomuksen laatimista vuodelta 2010.

  


Edellinen asia | Seuraava asia©