Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 04.05.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 04.05.2011 / Pykälä 16


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 16
04.05.2011

TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN VASTAUSTEN ANALYSOINNIN TÄMÄNHETKINEN VAIHE

422/01.04.00/2011

TARKLTK § 16
Työyhteisön kehittämiseksi kaupungin henkilöstölle toteutettiin työtyytyväisyyden ja ilmapiirin mittaus. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat vakinaiset viranhaltijat ja työntekijät sekä vähintään vuoden kestävässä määräaikaisessa työsuhteessa olevat. Tutkimuksella pyritään löytämään keinoja työyhteisön entistä paremman työtyytyväisyyden ja ilmapiirin parantamiseksi. Vastaukset pyydettiin palauttamaan 18.3.2011 mennessä.

Kaupungin henkilöstölle tehdyn työtyytyväisyyskyselyn vastaukset eivät ole olleet vielä tarkastuslautakunnan käytössä.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta tiedusteli missä vaiheessa kyselyjen analysointi on ja milloin tarkastuslautakunnalle työtervyshuolto toimittaa alkuperäiset vastaukset käyttöönsä.

Päätös:


Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

  


Edellinen asia | Seuraava asia©