Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 05.05.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 05.05.2011 / Pykälä 18


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 18
05.05.2011

RAPORTOINTI KAUPUNGINVALTUUSTOLLE / KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS 2.5.2011 § 126

320/02.02.02/2011

TARKLTK § 18

Asko Kauranen toi esille huolestumisensa liittyen kaupunginhallituksen päätökseen 2.5.2011 § 126 / Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätökset Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallinnon saattamiseksi konsernijohtamisen kannalta lailliseksi.

Kaupunginhallitus on edellä mainitulla päätöksellä päättänyt yksimielisesti:

- että kaupunki osallistuu 6.5.2011 klo 8.00 alkavaan Lentokenttä Oy:n hallituksen varsinaiseksi yhtiökokoukseksi kutsuttuun tilaisuuteen.

- Päättänyt valita teknisen johtaja Sami Laukkasen sijalle vuoden 2011 aikana pidettäviin varsinaiseen yhtiökokoukseen, mahdollisiin ylimääräisiin yhtiökokouksiin tai niiden jatkokokouksiin ja uusiin kokouksiin varatuomari Jyrki Karmavuon (Asianajotoimisto Kari Lunnas Oy), jolle kaupunki antanee tarvittavat toimintaohjeet ja valtuuttaa asianomaisen kaupunkia edustavan viranhaltijan antamaan hänelle valtakirjat.

- Päättänyt tarkastaa pykälän kokouksessa ja panna päätöksen täytäntöön välittömästi.

Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivaselta tarkastuslautakunta 6.5.2011 kokouksessa kuuli ohjeet, miten Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjat olisi voitu juridisesti hoitaa kuntoon.

Kaupunginhallituksen 2.5.2011 käsittely asiasta ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Päätöksellä kaupunginhallitus on syrjäyttänyt tekninen johtaja Sami Laukkasen kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä (24.1.2011 § 18) valtuuttamastaan tehtävästä perusteluitta.

Päätös:

Asko Kauranen esitti, että kaupunginhallituksen 2.5.2011 § 126 päätöksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle. Asko Torssonen, Marja-Leena Våg ja Pirjo Lammassaari kannattivat Asko Kaurasen tekemää esitystä.

Tarkastuslautakunta päätti, että kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupunginhallituksen 2.5.2011 § 126 päätöksestä "Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätökset Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallinnon saattamiseksi konsernijohtamisen kannalta lailliseksi".

Taimi Nurminen esitti, että odotetaan 6.5.2011 alkava yhtiökokous. Kukaan ei kannattanut Taimi Nurmisen ehdotusta., joten se raukesi.

Taimi Nurminen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Olen sitä mieltä, että kuullaan eri osapuolia ennenkuin informointiin mennään.

  


Edellinen asia | Seuraava asia©