Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 06.05.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 06.05.2011 / Pykälä 20Tarkastuslautakunta
§ 18
05.05.2011
Tarkastuslautakunta
§ 20
06.05.2011

RAPORTOINTI KAUPUNGINVALTUUSTOLLE / KAUPUNGINHALLITUKSEN PÄÄTÖS 2.5.2011 § 126

320/02.02.02/2011

TARKLTK § 18

Asko Kauranen toi esille huolestumisensa liittyen kaupunginhallituksen päätökseen 2.5.2011 § 126 / Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätökset Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallinnon saattamiseksi konsernijohtamisen kannalta lailliseksi.

Kaupunginhallitus on edellä mainitulla päätöksellä päättänyt yksimielisesti:

- että kaupunki osallistuu 6.5.2011 klo 8.00 alkavaan Lentokenttä Oy:n hallituksen varsinaiseksi yhtiökokoukseksi kutsuttuun tilaisuuteen.

- Päättänyt valita teknisen johtaja Sami Laukkasen sijalle vuoden 2011 aikana pidettäviin varsinaiseen yhtiökokoukseen, mahdollisiin ylimääräisiin yhtiökokouksiin tai niiden jatkokokouksiin ja uusiin kokouksiin varatuomari Jyrki Karmavuon (Asianajotoimisto Kari Lunnas Oy), jolle kaupunki antanee tarvittavat toimintaohjeet ja valtuuttaa asianomaisen kaupunkia edustavan viranhaltijan antamaan hänelle valtakirjat.

- Päättänyt tarkastaa pykälän kokouksessa ja panna päätöksen täytäntöön välittömästi.

Tilintarkastaja Paula Hellén-Toivaselta tarkastuslautakunta 6.5.2011 kokouksessa kuuli ohjeet, miten Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjat olisi voitu juridisesti hoitaa kuntoon.

Kaupunginhallituksen 2.5.2011 käsittely asiasta ei ole ollut hyvän hallintotavan mukaista. Päätöksellä kaupunginhallitus on syrjäyttänyt tekninen johtaja Sami Laukkasen kaupunginhallituksen aiemmalla päätöksellä (24.1.2011 § 18) valtuuttamastaan tehtävästä perusteluitta.

Päätös:

Asko Kauranen esitti, että kaupunginhallituksen 2.5.2011 § 126 päätöksestä raportoidaan kaupunginvaltuustolle. Asko Torssonen, Marja-Leena Våg ja Pirjo Lammassaari kannattivat Asko Kaurasen tekemää esitystä.

Tarkastuslautakunta päätti, että kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupunginhallituksen 2.5.2011 § 126 päätöksestä "Pyhäjärven kaupunginhallituksen päätökset Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n hallinnon saattamiseksi konsernijohtamisen kannalta lailliseksi".

Taimi Nurminen esitti, että odotetaan 6.5.2011 alkava yhtiökokous. Kukaan ei kannattanut Taimi Nurmisen ehdotusta., joten se raukesi.

Taimi Nurminen jätti eriävän mielipiteen pöytäkirjaan. Olen sitä mieltä, että kuullaan eri osapuolia ennenkuin informointiin mennään.

 

TARKLTK § 20

Viitaten valtuutettu Heikki Hankilan 5.5.2011 lähettämään oikaisuvaatimukseen kaupunginhallitukselle koskien kaupunginhallituksen päätöksiä 2.5.2011 §:t 125 ja 126.

Tarkastuslautakunta toteaa, että Heikki Hankilan 5.5.2011 oikaisuvaatimuksessa ja tekninen johtaja Sami Laukkasen sähköpostissa 5.5.2011 mainittu, että tarkastuslautakunta on ohjeistanut teknistä johtajaa Pyhäsalmen Lentokenttä Oy:n asiakirjojen juridisesti laittamisessa kuntoon asiassa on virheellisesti ilmaistu.

Ehdotus:

Puheenjohtaja: Tarkastuslautakunta päättää hyväksyä seuraavan tiedon oikaisun:

Tarkastuslautakunta ei ole antanut ohjeita. Eikä myöskään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ole ohjeistanut teknistä johtajaa. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat tiedustelleet useampia kertoja tilannetietoja missä vaiheessa asian käsittely on. Puheenjohtajat ovat viitanneet konserniohjeen mukaisesti toimimaan ja kysymään tarvittaessa tarkempia ohjeita tilintarkastusyhteisöltä.

Päätös:

Tarkastuslautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Taimi Nurminen jätti kirjallisen eriävän mielipiteen pöytäkirjaan.

Taimi Nurmisen eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 2.

  

©