Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.12.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 08.12.2003 / Pykälä 528Kaupunginhallitus § 528 08.12.2003

LISÄVASTUUSEEN LIITTYVÄ MÄÄRÄAIKAINEN PALKANTARKISTUS / TEKNINEN JOHTAJA VEIJO VUOPIO

241/0.023/2003

KHALL § 528

Teknisen johtajan Veijo Vuopion virkavastuut ovat kasvaneet huomattavasti maanmittausteknikon viran täyttämättä jättämisen, lvi-teknikon osa-aikaeläkkeen sekä rakennusmestarin työjärjestelyjen vuoksi.

Virkaehtosopimuksen mukaan tehtävien ja vastuiden kasvamisen vuoksi palkkausta tulee tarkistaa.

Oheismateriaalina nro 17 teknisen lautakunnan päätös 23.01.2003 § 4.

Kaupunginhallitus päätöksellään 3.3.2003 § 74 on päättänyt korottaa tekninen johtaja Veijo Vuopion kokonaispalkkaa 400 €:lla/kk ajalle 1.3.-31.12.2003 väliseksi ajaksi.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää jatkaa aikaisemmin tekemäänsä päätöstä korottamalla tekninen johtaja Veijo Vuopion kokonaispalkkaa 400 €:lla/kk 01.01.-30.06.2004 väliseksi ajaksi kunnes liiketoimintojen käyttöpäällikkö aloittaa 1.7.2004.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©