Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 08.12.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 08.12.2003 / Pykälä 529Kaupunginhallitus § 529 08.12.2003

KAUPUNGINJOHTAJAN VUOSILOMAT JA TASAUSVAPAAT

370/0.023/2003

KHALL § 529

Kaupunginjohtaja Tero Nissisen vuoden 2003 kertynyt vuosilomaoikeus on 18 pv, josta on pitämättä 6 pv. Lisäksi johtamissopimuksessa on määritelty tasausvapaiden käyttö. Kaupunginjohtaja esittää, että vuoden 2003 syksyn ylitöistä tasausvapaina hyväksyttäisiin 7 pv. Tasausvapaat kaupunginjohtaja esittää pidettäväksi vuosiloman yhteydessä 22.12.2003-13.1.2004.

Ehdotus:

Vs. hallintojohtaja: Hyväksytään kaupunginjohtajan tasausvapaat 7 pv ja niiden käyttö sekä vuosiloma esitetyllä tavalla 22.12.2003-13.1.2004 (yht. 13 pv).

Päätös:

Kaupunginjohtaja Tero Nissinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©