Poistuminen | Toimielimet | Tarkastuslautakunta | Pöytäkirja 13.06.2011

Tarkastuslautakunta
Kokous 13.06.2011 / Pykälä 27


Edellinen asia | Seuraava asia

Tarkastuslautakunta
§ 27
13.06.2011

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

324/02.02.01/2011

TARKLTK § 27

Tarkastuslautakunnan jäsen Taimi Nurminen esitteli 13.6.2011 allekirjoittamansa eriävän mielipiteen Tilintarkastusyhteisö KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy JHTT -yhteisön Paula Hellén-Toivasen 20 toukokuuta 2011 allekirjoittamaan tilintarkastuskertomukseen Pyhäjärven kaupungin tilien ja hallinnon tarkastuksesta vuodelta 2010.

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Asko Kauranen totesi, että tilintarkastuskertomus käsitellään tarkastuslautakunnan kokouksessa 16.6.2011.

Taimi Nurmisen eriävä mielipide on pöytäkirjan liitteenä nro 4.

  


Edellinen asia | Seuraava asia©