Poistuminen | Toimielimet | Koululautakunta | Pöytäkirja 25.11.2003

Koululautakunta
Kokous 25.11.2003 / Pykälä 111


Edellinen asia | Seuraava asia

Koululautakunta § 111 25.11.2003

IKOSEN KOULUN VÄLIAIKAISTILARATKAISU

402/4.451/2003

KOULULTK § 111

Sivistysjohtaja kertoi kokouksessa, kuinka Ikosen koulun opetustilojen tilapäisratkaisuun oli päädytty. Sivistysjohtaja kertoi, että Ikosen koulun rehtori Marja-Liisa Korhonen oli tuonut asian kiireellisenä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi 17.11.2003. Kaupunginhallitus oli tehnyt myönteisen päätöksen asiassa kuultuaan asiantuntijoina sivistysjohtajaa, teknistä johtajaa sekä Ikosen koulun rehtoria.

Lautakunta keskusteli asiasta ja lautakunta myös ihmetteli menettelytapaa asian yhteydessä. Lautakunnan mielestä asian käsittely olisi kuulunut koululautakunnalle, joka päättää kunnassa koulutoimen asioista.

Lautakunnnan jäsen Ritva Perälä ehdotti, että kaupunginhallituksen päätös otetaan vielä uudelleen tarkasteluun ja että yritetään löytää muita korvaavia tiloja. Ehdotus ei saanut kannatusta.

Päätös:

Lautakunta päätti ilmoittaa kaunpunginhallitukselle, että koululautakunta on se toimielin, joka päättää kouluasioista. Lautakunta päätti myös, että jatkossa sivistysjohtaja vastaa Ikosen koulun tilapäisjärjestelyjen aiheuttamasta tiedottamisesta.©