Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 02.12.2003

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 02.12.2003 / Pykälä 34Vapaa-aikalautakunta § 34 02.12.2003

KANSALAISOPISTON OPETUSOHJELMA 2003-2004 KEVÄTLUKUKAUDEN MUUTOKSET JA LISÄYKSET

445/3.311/2003

VAPAALTK § 34

Kansalaisopiston kevätlukukauden opetusohjelma on liitteenä nro 1.


Ehdotus:
Valmistelun ehdotus, kansalaisopiston va rehtori:

Esitän,
1. ohjelman hyväksymistä liitteen mukaisena
(oikeus täydennyksiin ja teknisiin muutoksiin)
2. ohjelman painatusta Paino Aritassa ja sen
3. jakamista jokaiseen Pyhäjärven talouteen vuodentaihteessa


Ehdotus:
Esittelijän, nuorisosihteerin ehdotus:

Esitän valmistelun hyväksymistä.


Päätös:

Hyväksyttiin kevätlukukauden ohjelma sekä sen painatus Paino Aritassa ja jakaminen Pyhäjärven talouksiin postin välityksellä.©