Poistuminen | Toimielimet | Vapaa-aikalautakunta | Pöytäkirja 02.12.2003

Vapaa-aikalautakunta
Kokous 02.12.2003 / Pykälä 37


Edellinen asia | Seuraava asia

Vapaa-aikalautakunta § 37 02.12.2003

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

VAPAALTK § 37

Kansalaisopiston tuntiopettajat ovat lähettäneet vapaa-aikalautakunnalle kirjeen, jossa he pyytävt omavastuun poistamista matkakulujen korvaamisessa.

Päätös:

Koska tuntiopettajien matkakustannukset ovat nyt korkeat ja menettely on työehtosopimuksen mukainen, päätettiin jatkaa voimassa olevaa käytäntöä.

Kirjastotoimenjohtaja Riitta Päkkilä esitti, että mahdollisen uuden kirjastoauton hankintaan on anottava valtionosuus hyvissä ajoin.

Päätös:

Päätettiin, että kirjastotoimenjohtaja ja sivistysjohtaja vievät asiaa eteenpäin.©