Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 22Kaupunginhallitus § 22 19.01.2004

NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNAN KUNTIEN VÄLINEN SOPIMUS SEUTUHALLINNOSTA JA SEUTUVALTUUSTOSTA

718/0.071/2004

KHALL § 22

Nivala-Haapajärven seutusopimuksessa ja kuntien välisessä sopimuksessa on sovittu keskinäisestä yhteistyöstä. Tarkoituksena on ollut laatia erillinen lisäsopimus valtakunnalliseen seutuhankkeeseen ja seutuvaltuustokokeiluun liittyen.

Sopimuksen tavoitteena on etsiä keinoja, joilla turvataan julkisten palvelujen yhdenvertainen saatavuus ja niiden rahoitus sekä lisätään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua yhteistyössä hoidettaviin tehtäviin.

Seutuyhteistyö perustuu kunkin kunnan itsenäiseen päätösvaltaan. Kunnilta seutukunnalle siirrettävien tehtävien määrittely, rajaaminen, resursointi ja toteutusjärjestelyt sovitaan toimialakohtaisissa kehittämissuunnitelmissa ja täydennetään yhteistyösopimuksilla, jotka kunnanvaltuustot hyväksyvät.

Seutuvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 12.1.2004.

Oheismateriaalina nro 9 on sopimusluonnos.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi

1. oheismateriaalin mukaisen Nivala-Haapajärvi seutukunnan kuntien välisen sopimuksen seutuhallinnosta ja seutuvaltuustosta
2. suorana kansanvaalina toteutettavan seutuvaltuustovaalin vuoden 2004 kunnallisvaalien yhteydessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©