Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 23Kaupunginhallitus § 23 19.01.2004

SOPIMUS KUNTIEN TEKNISEN TOIMEN YHTEISTYÖSTÄ NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA

719/0.071/2004

KHALL § 23

Teknisen toimen valmistuneessa selvityksessä oli tavoitteena suunnitella Nivala-Haapajärven seutukuntaan alueellinen tekninen toimisto, jonka tehtävänä on järjestää teknisen sektorin palvelut seutukunnan alueella.

Ideana oli organisoida teknisen sektorin palvelutuotanto yhteen verkosto-organisaatioon ja saada toimintaan etua resurssien yhdistämisen kautta. Voimavarojen kokoamisella saavutetaan riittävän iso ja monipuoliset palvelut turvaava seutukunnallinen toimija, joka pystyy turvaamaan korkealaatuiset palvelut ja toimii integroidusti muiden seudullistuvien kuntapalvelujen kanssa.

Sopimuksella määritellään seudullisen teknisen toimen organisaatio, palveluyksiköt ja niiden muodostamiseen liittyvä aikataulu. Lisäksi määritellään seudullisten yhteistoimintayksiköiden asema ja tehtävät sekä sovitaan yhteisestä hankintatoimesta yhteistyöselvityksen mukaisesti.

Seutuvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 12.1.2004.

Oheismateriaalina nro 10 on sopimus.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisen sopimuksen teknisen toimen yhteistyöstä Nivala-Haapajärven seutukunnassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©