Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 24Kaupunginhallitus § 24 19.01.2004

SOPIMUS SIVISTYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA

720/0.071/2004

KHALL § 24

Sivistystoimen valmistunut kehittämissuunnitelma esiteltiin kuntien valtuutetuille ja seutukuntahallitukselle seminaarissa 10.11.2003.

Kehittämissuunnitelman pohjalta laadittu yhteistyösopimusluonnos on oheismateriaalina nro 11.

Seutuvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 12.1.2004.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisen sopimuksen sivistystoimen yhteistyöstä Nivala-Haapajärven seutukunnassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©