Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 25Kaupunginhallitus § 25 19.01.2004

SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN YHTEISTYÖSTÄ NIVALA-HAAPAJÄRVEN SEUTUKUNNASSA

721/0.071/2004

KHALL § 25

Seutukunta toteuttaa sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamaa Nivala-Haapajärven seutukunnan peruspalveluiden uudistamisprojektia, toteutusaika on 1.8.2002 – 30.11.2004. Projektista on valmistunut ensimmäinen väliraportti marraskuussa 2003.

Uusien toimintamallien selvitystyö ja suunnittelu on keskittynyt projektin alkuvaiheessa terveystoimen tehtäviin, joihin liittyvä yhteistyö käynnistetään erillisen sopimuksen mukaisesti. Samalla kun terveystoimen selvitys- ja suunnittelutyötä jatketaan, käynnistetään myös sosiaalitoimen yhteistyön suunnittelu, jolloin hankkeen aikana saadaan katettua koko peruspalvelujen kokonaisuus.

Oheismateriaalina nro 12 on sopimusluonnos sosiaali- ja terveystoimen yhteistyön käynnistämisestä Nivala-Haapajärven seutukunnassa. Sopimuksen mukaisesti yhteistyö käynnistetään neljän vuoden kokeiluna sopimuksessa yksilöidyn lääkäriverkoston sisällöllä.

Kokeiluun voidaan liittää lisää toimintoja peruspalveluselvityksen edetessä erillisillä sopimuksilla, jotka vahvistetaan kuntien hallituksissa.

Seutuvaltuusto on hyväksynyt sopimuksen kokouksessaan 12.1.2004.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi oheismateriaalin mukaisen sopimuksen sosiaali -ja terveystoimen yhteistyöstä Nivala-Haapajärven seutukunnassa.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©