Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 27Tekninen lautakunta § 134 18.12.2003
Kaupunginhallitus § 27 19.01.2004

VASKIKELLON ALUEEN KAAVOITTAMINEN

625/4.412/2003

TEKLA § 134

Kaupungin hankkima maa-alue Vaskikellon alueella tulee kaavoittaa, jotta sinne voidaan rakentaa. Aluetta tulisi tarkastella kaavarungon avulla jonkin verran laajemmalta alueelta kuin mitä kaupunki omistaa maata. Kaavarunko tarkastelun tavoitteena on tarkastella alueelle esitetyt tavoitteet sekä kunnallisteknisten verkostojen liittyminen jo olemassa oleviin verkostoihin. Varsinainen asemakaava voidaan sitten laatia ainoastaan kaupungin omistamille alueille sekä tarvittaessa ( tiestön ja vesihuoltoverkoston tarpeet) hieman laajemmallekin alueelle.

Oheismateriaali nro 66 Kaavoitettava alue.

Ehdotus:

Tekninen johtaja: Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Vaskikellon alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa. Kaavan laadinta aloitetaan isomman alueen kaavarunkotarkastelulla ja asemakaava suunniteltaisiin kaupungin omistamille alueille sekä tarvittaessa infran osalta myös yksityisten alueelle.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

KHALL § 27

Oheismateriaalina nro 14 on kartta/kaavoitettava alue.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus esittää teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti kaupunginvaltuustolle, että Vaskikellon alueelle ryhdytään laatimaan asemakaavaa. Kaavoittajana toimii Ympäristötaito Oy.

Kaavan laadinta aloitetaan isomman alueen kaavarunkotarkastelulla ja asemakaava suunnitellaan kaupungin omistamille alueille sekä tarvittaessa infran osalta myös yksityisten alueelle.

Kaupunginhallitus päättää perustaa alueen kaavoittamista ja suunnittelua ohjaavan työryhmän, johon kuuluvat kaupunginhallituksen puheenjohtajisto, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kaavoittajan ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n edustajat sekä viranhaltijoista kaupunginjohtaja ja tekninen johtaja. Työryhmä kutsuu kokoukseensa tarvittaessa asintuntijoita kuultaviksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©