Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 28Kaupunginhallitus § 28 19.01.2004

POIKKEAMISHAKEMUS / LAURI TÖRÖLÄN KUOLINPESÄ / TIMO TÖRÖLÄ

562/1.111/2003

KHALL § 28

Lauri Törölän kuolinpesä / Timo Törölä on tehnyt poikkeamishakemuksen koskien Pyhäjärven kaupungissa sijaitsevia tiloja Jokiniemi RN:o 8:37 ja Lahtela RN:o 20:56. Erityiset syyt, jonka perusteella Lauri Törölän kuolinpesä hakee muutosta yleiskaavaan ovat poikkeamishakemuksen liitteenä.

Tilalle Jokiniemi 8:37 on suunniteltu rakennettavaksi saunarakennus (20 m2) ja tilalle Lahtela 20:56 2 kpl loma-asuntoja (104 m2 ja 102 m2).

Tekninen johtaja lausunnossaan toteaa, että Lahtelan tilan rantaviivan pituus on 609 m. Tilan maille on rakennettu 4 loma-asuntoa ja rantaviivaa käytetty 281 m. Rantaviivasta puolet tulee olla rakentamatonta. Yleiskaavan mitoituksen mukaan tilalle olisi 0,5 loma-asunnon rakennusoikeus. Rakentamalla yksi loma-asunto, tilan rantaviivasta on käytetty 331 m ja vapaata 278 m. Rantaviivasta on käytetty tällöin 54,4 %.

Naapurien kuulemiset on suoritettu, eikä heillä ole huomautettavaa rakennuslupahakemukseen ja siihen liittyviin rakennussuunnitelmiin.

Ehdotus:


Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää puoltaa poikkeamisluvan rantasaunan rakentamiseen tilalle Jokiniemi RN:o 8:37 sekä tilalle Lahtela RN:o 20:56 yhden loma-asunnon rakennusoikeuden.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©