Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 32Kaupunginhallitus § 32 19.01.2004

VUOKRASOPIMUS LUOMUHERUKKA / LUONNONVARAT EUROIKSI -HANKE / PYHÄJÄRVEN KEHITYS OY

453/4.443/2003

KHALL § 32

Pyhäjärven kaupungin Luomuherukka/luonnonvarat euroiksi -hanke ja Pyhäjärven Kehitys Oy ovat sopineet Kiinteistö Oy Pyhäsalmen Liiketalon tilojen vuokraamisesta hankkeelle. Yritys vuokraa hankkeelle huoneistosta A3 kalustetun toimistotilan. Vuokra on 150 euroa/kk, mihin sisältyy tilojen lämmitys, sähkö, vesi, tietoverkkoyhteydet ja siivous sekä sosiaalitilojen käyttö. Vuokra-aika alkaa 1.1.2004 ja jatkuu toistaiseksi kuukauden irtisanomisajalla.

Vuokrasopimus on oheismateriaalina nro 18.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi oheismateriaalin mukaisen Pyhäjärven kaupungin Luomuherukka/Luonnonvarat euroiksi -hankkeen ja Pyhäjärven Kehitys Oy:n välisen vuokrasopimuksen.

Päätös:

Unto Matilainen ja Teija Mykkänen jääväsivät itsensä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Marja-Leena Våg toimi pöytäkirjantarkastajana tämän asian osalta.

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Vuokrasopimus säilytetään arkistokohdassa Hb.©