Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 33Kaupunginvaltuusto § 181 15.12.2003
Kaupunginhallitus § 33 19.01.2004

VALTUUSTOALOITE KOULUKURAATTORIN VIRAN PERUSTAMISESTA/MARJA-LIISA KORHONEN

654/0.021/2003

KVALT § 181

Marja-Liisa Korhonen teki kirjallisen valtuustoaloitteen koulukuraattorin viran perustamisesta.

Aloite on pöytäkirjan liitteenä nro 33.

KHALL § 33

Ehdotus:


Kaupunginjohtaja: Aloite lähetetään sivistystoimen valmisteltavaksi.


Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©