Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 34Kaupunginhallitus § 34 19.01.2004

TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT

723/0.012/2004

KHALL § 34

Kaupunginhallitukselle on toimitettu seuraavat toimielinten pöytäkirjajäljennökset:
Sosiaalilautakunta 17.12..2003
Koululautakunta 16.12.2003
Vapaa-aikaautakunta 2.12. .2003
Tekninen lautakunta 18.12.2003
Ympäristölautakunta 16.12.2003
Terveyslautakunta 16.12.2003

Ehdotus:

Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä saapuneet pöytäkirjat tiedoksi

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi syytä ottaa kaupunginhallituksen käsiteltäväksi, ellei eri päätöstä niiden siirtämisestä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi ole tehty.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©