Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 35Kaupunginhallitus § 35 19.01.2004

VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 29.11.2003-9.1.2004

724/0.012/2004

KHALL § 35

Kaupunginhallituksen alaiset viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina nro 19.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä viranhaltijapäätökset tiedoksi ja

2. todeta, ettei niihin sisälly päätöksiä, jotka olisi siirrettävä kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©