Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 36Kaupunginhallitus § 36 19.01.2004

TOIMENPITEET JA TIEDOKSISAATOT

725/0.014/2004

KHALL § 36

Jokilaaksojen pelastuslaitos aloittaa toimintansa 1.1.2004.


Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Hyväksytään toimenpiteet ja tiedoksisaatot.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.©