Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 19.01.2004

Kaupunginhallitus
Kokous 19.01.2004 / Pykälä 37Kaupunginhallitus § 37 19.01.2004

VARAINHOITOSOPIMUS / CARNEGIE VARAINHOITO SUOMI OY

417/0.035/2003

KHALL § 37

Kaupunginvaltuusto on päätöksellä 24.11.2003 § 171 valinnut Carnegie Varainhoito Suomi Oy yhdeksi kaupungin varainhoitajaksi.

Varainhoitosopimus on oheismateriaalina nro 1.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi oheismateriaalin mukaisen varainhoitosopimuksen Carnegie Varainhoito Suomi Oy:n ja Pyhäjärven kaupungin välillä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Varainhoitosopimus säilytetään arkistokohdassa Hc.©