Poistuminen | Toimielimet | Kaupunginhallitus | Pöytäkirja 27.01.2003

Kaupunginhallitus
Kokous 27.01.2003 / Pykälä 57Kaupunginhallitus § 57 27.01.2003

KARJALA-YHTEISTYÖVERKOSTO -HANKKEEN PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN KUNTAOSUUS RAHOITUKSESTA VUOSINA 2003-2004

176/0.041/2003

KHALL § 57
Karjalan yhteistyöverkosto -hankkeen vuosien 2003-2004 seutukuntaosuudet ovat yhteensä 81.152 €, josta Nivala-Haapajärven seutukunnan osuus on 55.500 € ja Siikalatvan seutukunnan osuus 25.652 €.

Pyhäjärven kaupunkiin ja sen yrityksiin kohdistuu huomattava osa hankkeen toteutuksesta (mm. Mining Twins ja ruuvimeisselituotanto-osiot). 08.01.2003 käydyssä neuvottelussa on sovittu esitettäväksi, että Nivala-Haapajärven seutukunnan osuudesta seutukunta maksaa 35.100 € ja Pyhäjärven kaupunki 20.400 € vuosina 2003-2004. Seutukuntahallitus on hyväksynyt seutukunnan osuuden kokouksessaan 20.01.2003. Kaupungin osuutta esitetään maksettavaksi siten, että 1/3 (6.800 €) maksetaan vuonna 2003 ja 2/3 (13.600 €) vuonna 2004.

Oheismateriaalina nro 6 on muistio hankkeen rahoitusneuvottelusta ja hankesuunnitelma.

Ehdotus:

Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää maksaa Pyhäjärven kaupungin osuudet Karjala yhteistyöverkosto -hankkeesta yllä esitetyllä tavalla. Vuoden 2003 osuus 6.800 € maksetaan kaupunginhallituksen elinkeinojen kehittämisen määrärahasta.

Päätös:

Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen yksimielisesti.

Kaupunginhallitus päätti lisäksi yksimielisesti, että ennen kuin tehdään päätös vuoden 2004 kuntarahoitusosuudesta pyydetään selvitys projektin tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunginhallitus pidättää lisäksi oikeuden luopua jatkorahoituksesta, jos se nähdään perustelluksi.©